Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย | จบแล้ว

Kekkaishi ผู้ผนึกมาร ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย

Update : Lastest

Views : 53243

Status : จบแล้ว

Category : อนิเมะ

Summary

คาราสุโมริเป็นที่ดินที่มีพลังพิเศษที่สามารถช่วยให้ปีศาจแข่งแกร่งขึ้น ได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ผนึกมารที่คอยปราบปีศาจและวิญญาณไม่ให้เข้ามา ภายในคาราสุโมริ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าผู้ผนึกมารที่ต้องปกป้องที่ดินแห่งนี้ไม่ให้ ตกไปอยู่กับเหล่าปีศาจ

หนุ่มน้อย "โยชิโมริ" ผู้สืบทอดตระกูลสุมิมูระ (ผู้ผนึกมาร) และสาวน้อย "โทกิเนะ" ผู้สืบทอดตระกูลยูกิมูระ (ผู้ผนึกมาร) ต้องปกป้องคาราสุโมริไม่ให้ปีศาจเข้าไปได้ (คาราสุโมริอยู่ในตำแหน่งของโรงเรียนคาราสุโมริ) ซึ่งคาราสุโมรินั้น เมื่อปีศาจเข้าไปแผงตัวอยู่จะได้รับพลังมหาศาล พวกปีศาจนั้นไม่ชอบแสงแดดซักเท่าไหร่จึงชอบออกมาตอนกลางคืนเสมอ ถ้าไม่กำจัดมันไปภายในวันเดียวปีศาจจะเปลี่ยนร่างไปในทันใด วิชาที่พวกโยชิโมริใช้คือ 1. ล้อม หมายถึง เตรียม 2. วาง หมายถึง การวางตำแหน่ง 3. ผนึก หมายถึง การจับศัตรู 4. ปลด หมายถึง ปล่อยให้ออกไป 5. สลาย หมายถึง กำจัดให้หมดไป

Episode

Kekkaishi ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Kekkaishi ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Comments