Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 1-23 ซับไทย | ยังไม่จบ

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 1-23 ซับไทย

Update : Lastest

Views : 16050

Status : ยังไม่จบ

Category : อนิเมะ

Summary

แร็กน่า หนุ่มน้อยนักล่ามังกรฝีมือห่วยได้จับคู่กับ เลโอนิก้า เด็กสาวอัจฉริยะผู้ล่ามังกรได้มากมายและได้ออกล่ามังกรด้วยกันทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่ง กริมเวลต์ มังกรระดับสูงที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งยิ่งกว่ามังกรตัวใดก็ปรากฏตัวขึ้น Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ทำให้วันเวลาที่เคยเป็นมาต้องจบลง สิ่งที่แร็กน่าคิดขึ้นมาในสมองเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูสุดแกร่งคือ หลายวันที่ทนทุกข์ทรมานนี้คือฝันร้าย เมื่อเขาต้องเดินไปบนเส้นทางแห่งอนาคตที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวังที่ไม่อาจปกป้องสิ่งใดไว้ได้พร้อมกับแสวงหาพลังอันแข็งแกร่ง

Episode

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 1 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 2 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 3 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 4 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 5 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 6 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 7 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 8 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 9 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 10 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 11 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 12 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 13 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 14 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 15 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 16 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 17 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 18 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 19 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 20 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 21 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 22 ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 23 ซับไทย

Comments