Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1-24 ซับไทย | จบแล้ว

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1-24 ซับไทย

Update : Lastest

Views : 29104

Status : จบแล้ว

Category : อนิเมะ

Summary

ดินแดนที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกำแพงที่มีชื่อว่า รินการินด์ กำแพงนั้นเป็นสิ่งที่คอยปกคุลม ปกป้อง ฟูมฝักผู้คนเสมอมา ดังนั้นกำแพงก็คือพระเจ้า แนวคิดนี้คือรากฐานสำคัญของรินการินด์

อยู่มาวันหนึ่ง ในบริเวนหมู่บ้านชายแดนของรินการินด์อันมีชื่อว่า "หมู่บ้านเอ็ดจ้า" นั้นได้มีชายปริศนา นามว่า "แบ๊ค แอโร่ว" ปรากฏตัวออกมา แม้แอโร่วจะสูญเสียความทรงจำอยู่ แต่เขาก็รู้เพียงว่า ตัวเอง "มาจากด้านนอกของกำแพง" จากนั้นแอโร่วจึงตัดสินใจเดินทางไปยังด้านนอกของกำแพงเพื่อหาทางฟื้นฟูความทรงจำของตัวเองกลับมา และในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เขาไปพัวพนกับความขัดแย้งในโลกใบนี้ทีละน้อย

Episode

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 1 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 2 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 3 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 4 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 5 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 6 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 7 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 8 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 9 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 23 ซับไทย

Back Arrow แบล็ค แอร์โรว์ ตอนที่ 24 ซับไทย จบแล้ว

Comments